Mikrobiyoloji; mikrop adı verilen, bir çoğu ancak mikroskopta görülebilen küçük canlıları inceleyen bir bilim dalıdır.

Bu mikroorganizmaların pek çoğu, insanda hastalıklara neden olmaktadır. Bunların dışında; bakteriler, virüsler, mantarlar ve parazitler gelmektedir. Çıplak gözle göremediğimiz bu minik canlıların neden olduğu hastalıklara genel olarak Enfeksiyon Hastalığı (bulaşıcı hastalık) adı verilmektedir. 10.000’lerce farklı mikroorganizma hastalık etkeni olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu birimde infeksiyon etkeni mikroorganizma ile ilgili direkt ve indirekt testler yapılmaktadır. Labaratuvarda hastaların kan ve her türlü vücut ısıları doku örnekleri idrar ve dışkı gibi çıkartıları ve çeşitli diğer örneklerinde bulaşıcı hastalıkların tanısı ve takibinde yol gösterici testler yapılmaktadır.

Bakteriyoloji; insanda enfeksiyon yapan bakterilerin elde edilip, tanımlanması ve antibiyotik duyarlılıklarının belirlenmesidir. (Tifo, Kolera, Boğaz enfeksiyonlarına neden olan bakteriler vb.)

Mikoloji; insanda hastalık oluşumuna sebep olan mantarın elde edilmesi, tanımlanması.

Parazitoloji; Dışkı, idrar ve bazı diğer vücut sıvılarında parazit ve parazit yumurta araştırılması.

Seroloji; Enfeksiyon hastalıklarında antikora dayalı tanı yöntemi.

Hastanemizde Mikrobiyoloji Laboratuvarı Mevcuttur.

Mikrobiyoloji Laboratuvarımızda yapılan testler

• Hemogram
• Kanama Zamanı
• Pıhtılaşma Zamanı
• Protrombin Zamanı
• INR
• Aptt
• Fibrinojen
• Periferik Yay
• Kan Grubu
• Sedimantasyon
• ½ saat
• SEROLOJİ
• ASO
• CRP

• RF
• VDRL / RPR
• İndirekt Coombs
• Monotest
• H.Pylan Antikoru
• HBsAG
• Anti HBs
• HBeAG
• Anti Hbe
• Anti HBc IgM
• Anti HBc IgG
• Anti HCV
• Anti HAV IgM
• Anti HAV IgG

• Anti HIV½ + p24Ag
• Toksoplasma IgM
• Toksoplasma IgG
• Rubella IgM
• Rubella IgG
• CMV IgM
• CMV IgG
• Anti Tiroid Peroksidaz
• Anti Troglobulin
• Total IgE
• HOMA – IR
• Tam İdrar Tahlili
• Gebelik Testi
• 24 Saat İdrarda; Protein Sitrat Kreatinin Klerans

• Parazit İncelemesi
• Mikroskobisi
• Rotavirüs Antijeni
• Gizli Kan
• Sindirim
• Boğaz Sürüntüsü
• İdrar
• Vajinal Sürüntü
• Dışkı
• Üretal Akıntı
• Prostat Sıvısı