Mikrobiyoloji; mikrop adı verilen, bir çoğu ancak mikroskopta görülebilen küçük canlıları inceleyen bir bilim dalıdır.

Hastalarımızın kan ihtiyacı olduğunda gerek hasta yakınları gerekse bizler tarafından uygun gruptan ve gerekli ön koşulları taşıyan gönüllü kan vericiler (Donör adayları) bulunmakta ve kendilerine bir randevu verilerek kan istasyonumuza gelmeleri istenmektedir.

İstasyonumuza gelen kan vericiler önce bölüm sekreterimiz tarafından karşılanmakta ve ilk görüşme yapıldıktan sonra kendilerine doldurmaları için bir “Donör Anket Formu” verilmektedir. Bu anket ile birlikte donör adayı ile bir kez de kan istasyonu hemşiresi görüşmekte, anketin değerlendirilmesinden sonra tansiyon, nabız, boy ve vücut ağırlığı ölçümleri yapılmaktadır. Buraya kadar geçen aşamalarda donör olmaya engel bir durumla karşılaşılmadığı takdirde donör adayımızdan gerekli testlerin yapılması için kan örnekleri alınmaktadır. Yapılan testlerde iki amaç gözetilmektedir. Bunlardan ilki kan verecek olan donörün sağlığını olumsuz etkileyecek herhangi bir gelişmeye sebep olmamak ve ikincisi ise kanın kendisine verileceği hastanın sağlığı açısından kısa veya uzun vadede ortaya çıkabilecek olumsuz gelişmelerin (Enfeksiyon hastalığı bulaşması, Kan uyuşmazlığı reaksiyonları vs.) önüne geçilmesidir.

Donörlerimize uygulanan testler:

  • Kan grubu
  • Tam kan sayımı
  • Anti HBC total
  • Anti-HCV
  • Anti-HIV
  • HbsAg
  • VDRL
  • Cross-Match (Donör kanının kanı alacak hastaya uygunluğun kanıtlanması için)

Yukarıda belirtilen testler de uygun bulunursa donörümüzden ya hemen kan alınmakta, ya da ameliyat tarihinde kan alınmak üzere kendisine randevu verilerek randevu saatinde gelmesi istenmektedir.