Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği çağın gereğini yerine getirecek şekilde modern ve güvenilir sağlık hizmeti sunmaktadır.

Gebelik takibi, basit veya riskli doğum işlemleri dışında, her tür jinekolojik ve jineonkolojik hastalıkların ayaktan veya yatarak tedavisi, endoskopik cerrahi girişimler, menopoz takibi ve kısırlık (infertilite) tedavisi konusunda uzman kadromuzla her yaş grubundan kadın hastaya hizmet verilmektedir.

İstanbulum Tıp Merkezi Kadın Hastalıkları ve Doğum kliniği özellikle pelvisin kompleks cerrahi problemleri, üreme sisteminin prekanseröz (kanser öncesi) patolojilerinin takip ve tedavisi ile genital bölgenin kanser cerrahisi üzerinde odaklanmaktadır. Hastası için en kısa ve en doğru tanı sonrası en iyi tedavinin planlanması ve uygulanması için Kadın hastalıkları ve doğum uzmanlarımız, üroloji, endokrin, medikal onkoloji, radyasyon onkolojisi gibi hastanemizin pek çok bölümü ile birlikte çalışmaktadır.

Jinekolojik cerrahi seçenekleri hastadan hastaya farklılık göstermekte, daha az komplikasyon riski olan, hastanın daha az ağrı duyduğu ve hastanede kalış süresi çok daha kısa olan minimal invasiv girişimlerden, daha kompleks ve ağır açık ameliyatlara kadar değişebilmektedir. Tercih edilecek cerrahi yönteme kadın hastalıkları uzmanı, jinekolojik onkolog ve ürojinekolog tarafından hastanın durumu göz önünde bulundurularak karar verilmektedir.

Merkezimizde doğru tanının en kısa sürede konulabilmesi için ultrasonografik ve endoskopik inceleme, kolposkopi, histerosalpingografi gibi tanısal tüm araçlar kullanılmaktadır.

Hastanemiz kadın sağlığı merkezinde verilen bazı hizmetler şu şekildedir:
HAMİLELİK TAKİBİ – DOĞUM

 • Gebelik öncesi danışmanlık
 • Gebeliğin haftalık takipleri
 • Özel tarama testleri (ikili, üçlü, dörtlü)
 • İkinci düzey ultrasonografi
 • Doğuma yakın dönemde haftalık takipler, NST bağlanması
 • Yeni doğanın takibi ve tedavisi
 • Doğum sonrası annenin ve bebeğin takibi, korunma yöntemlerinin belirlenmesi

 

JİNEKOLOJİ

 • Yıllık jinekolojik muayene
 • Hormonal bozuklukların tanı ve tedavisi
 • Anormal kanama
 • Pelvik ağrı
 • Endometriozis
 • Pelvik taban patolojileri
 • Smear  taramaları, ultrasonografik inceleme
 • Meme muayenesi
 • Aile planlaması (Rahim içi araç uygulaması, doğum kontrol hapları, tüp ligasyon)

 

ÜROJİNEKOLOJİ

İdrar kaçırmanın medikal ve cerrahi tedavisi

 

JİNEKOLOJİK ONKOLOJİ

 • Rahim ağzı kanseri tarama ve tedavisi
 • Rahim kanseri tanı ve tedavisi
 • Yumurtalık kanseri tanıma ve tedavisi
 • Meme kanseri tanı ve tedavisi

 

MENOPOZ TAKİBİ

 • Yıllık smear
 • Mamografi
 • Kemik yoğunluğu taramaları ile osteoporoz tanısı
 • Artmış kalp ve damar hastalıkların taranması

 

İNFERTİLİTE –IVF

 • Histereskopi
 • Histerosalpingografi çekimleri (HSG)
 • Yumurtlama takibi ve tedavisi
 • Tüp Bebek Ünitesi