Radyoloji çeşitli tıbbi cihazların yardımı ile birçok hastalığın teşhis edildiği bir bölümdür. Radyoloji bölümünde kullanılan cihazlar;

Radyoloji ünitemiz, modern tıbbın gelişmiş cihazlarını hizmetinize sunarken, teşhis ve tedavi amaçlı tüm taleplerinizi karşılayabilecek teknik donanım ve deneyimli kadroya sahiptir. Hastanemizde çekilen görüntüler teleradyoloji ile anında hekimlerin ekranlarında görünmektedir.

RADYOLOJİ HİZMETLERİ

• Manyetik Rezonans (MR)
• 1,5 Tesla MR

Nadir merkezlerde olan Magnetik Rezonans cihazımız yüksek çözünürlük kalitesine ve hızlı görüntüleme özelliğine sahiptir. Seçkin magnet homojenitesi ve performansına sahip olan Emar sistemimiz ile son derece net ve keskin görüntüler elde edilmektedir.

• MR Anjio
• Perfüzyon MR
• Difüzyon MR
• Spektroskopi MR

Manyetik Rezonans Görüntüleme (MR) Nedir?

Manyetik Rezonans, vücudun herhangi bir bölgesinin kesitsel olarak görüntülenmesidir. MR cihazı dev bir mıknatıstan oluşmaktadır. İnceleme sırasında hasta cihaz masasına yatırılmakta ve dev mıknatısın içinde bulunan tünele masa ilerletilmektedir. Görüntülenmesi istenen bölgeye radyofrekans dalgaları verilip alınan yanıt antenler aracılığı ile toplanıp bilgisayarda görüntüye çevrilir.

1.5 Tesla MR Cihazı En Sık Hangi Durumlarda Kullanılır?
Beyin, omurga, eklem, (diz, omuz, dirsek ve ayak bileği) üst-alt karın bölgesi, kan damarları, kalp, meme ve vücudun diğer kısımlarının yumuşak doku akut patolojilerinin incelenmesinde kullanılır.

1.5 Tesla Manyetik Rezonans’ın Özellikleri:

Sistemin sağladığı yüksek görüntü kalitesi, doğru tanı oranını da önemli ölçüde ortaya koymaktadır.1.5 Tesla MR cihazı; gelişmiş yaş baskılama (fat saturation) tekniği ile geniş görüntüleme alanında meme, omuz, diz ve batın görüntülerinde de mükemmel tanı imkânı sağlıyor.

MR Çekim Süresi Nedir?

MR incelemesi 10 ile 20 dakika arasında sürmektedir. Yüksek gücüne rağmen (1.5 Tesla) kullandığımız MR cihazı tünel iç yapısının daha geniş olması nedeni ile kapalı alan korkulu (klostrofobik) hastalarda büyük kolaylık sağlamaktadır.

Cihaz:
• Diffüzyon
• Perfüzyon
• BOS akım analizi de yapabilmektedir.

İlaçlı MR

MR görüntülemesinde çoğunlukla ilaç kullanılmasa da özellikle kanser şüphesi olan durumlarda veya kanserli hasta takiplerinde ilaçlı MR uygulanmaktadır. İlaçlı emarda çekim yapılan bölgenin daha net görüntülenebilmesi için kontrast madde denilen ilaç kullanılır.

Dinamik MR Çekimi

Dinamik MR Çekimi’nde radyoaktif madde hasta vücuduna alındıktan kısa bir süre sonra video çekimi yapılır, radyoaktif maddenin hedeflenen organa gelişi, dokuda kalışı, kanlanması ve vücuttan atılışı kaydedilir. Dinamik MR Çekimi ile organların daha detaylı görüntülenmesi sağlanır.

• Çok Kesitli (Multislice) Tomografi (MSBT)

Artık klasik BT uygulamalarından farklı olarak hareketli organları da bir nefes tutma süresi gibi kısa sürede incelemek mümkün. Kalp gibi hareketli organlar özellikle koroner arter kalsiyum skoru yönünden MSBT ile görtüntülenebilmekte, kalp krizi riski belirlenebilmektedir. Çocuk yaş gruplarında, alzheimer gibi diyalog kurulamayan, bilinci kapalı yoğun bakıma ihtiyaç duyan hastalarda, incelemenin kısa sürede tamamlanması birçok yaşamsal sorunun en hızlı şekilde üstesinden gelinmesi sağlanmakta. Bu cihazla yapılan incelemelerde alınan radyasyonun en düşük düzeyde olması MSBT teknolojisini diğer teknolojilere göre en plana çıkarmakta. Tümör, damar hastalığı (anevrizma…), bel fıtığı gibi hassas süreçlerde cerrahi yaklaşımın önem kazandığı olgularda teknolojinin birden fazla planda sağladığı 3D görüntü avantajı ameliyat sırasında hasta ve doktorun yüzünü güldürmekte.

• Bilgisayarlı Tomografi (Spiral)
• Ultrasonografi
• 4D Gerçek Zamanlı Ultrasonografi
• Renkli Doppler USG
• Dijital röntgen
• Panoramik ve Sefalometrik Röntgen
• Dijital Skopi
• Mamografi
• Vasküler girişimler
• Girişimsel Radyoloji
• İnce İğne Aspirasyon Biyopsisi
• Trucut Biyopsisi
• Transrektal 12 Kadran Biyopsisi (Prostat Biyopsisi)
• Kemik Dansitometresi