Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları bölümünde 0-15 yaş arası çocukların sağlıklı çocuk takibi, taramaları, tüm çocukluk çağı aşı uygulamaları, beslenme eğitimi ve takibi, büyüme ve gelişme takibi yapılmakta; hastalık halinde ise teşhis ve tedavileri gerçekleştirilmektedir.

Poliklinik hizmetlerinde randevu sistemi organizasyonumuz mevcuttur.

Bekleyen annelerin alt değiştirebilmesi ve emzirebilmesi için yeterli genişlikle ve donanımda bir alt değiştirme ve emzirme odası bulunmaktadır.

Doktorlarımız hem sağlıklı çocuk izlenimlerinde hem de hastalık hallerinde ortak oluşturulmuş bilimsel programlar çerçevesinde hareket ederler. Hastalık hallerinde tetkikler gerekli sürede ve güvenilir şekilde yapılmaktadır.