DEPRESYON NASIL ANLAŞILIR?

Süregelen, yaygın derin bir üzüntü ve mutsuzluk hali ile kişide oluşan duygu, düşünce ve davranış bozuklukları sonucunda ortaya çıkan bir hastalıktır. Duygu durum bozukluğu olan depresyon genelde yaşama karşı isteksizlik, enerji azlığı, uyku bozuklukları, yeme bozuklukları, iletişimsizlik, dalgınlık ve öz kıyım duygularının yoğun yaşandığı bir dönemdir.

Depresif bozukluklar, dünyadaki gibi Türkiye’de de önemli bir sorundur. Ergenlik dönemindeki en önemli psikiyatrik bozukluklardan birisi depresif bozukluklardır.

DEPRESYON NEDENLERİ

Depresyonun nedenlerinde en çok psiko-sosyal etkenler rol oynamaktadır. Kişilik yapısı, benlik gelişimi, toplumsal etkenler, psikososyal stres unsurları ve nörotransmitter özellikle noradrenalin ve serotonin etkinlik düzeyinde bozukluk depresyona yol açar.

DEPRESYON BELİRTİLERİ

 • Belirgin olarak çabuk kızma, öfkelenme, kişiler arası çatışma,
 • Uyuşukluk, bunalmışlık ve umutsuzluk duyguları,
 • Çökkün duygu durumunun hemen hemen her gün ve günün büyük bir bölümünde bireyde sürekli varlığı ve bu durumun kişinin kendi söylemesi ile değil de başkaları tarafından fark edilmiş olması,
 • Günün büyük bir kısmında aktivitelere karşı isteksizlik ve ilgi kaybı
 • Belirgin şekilde kilo kaybı veya kilo alımı,
 • Her gün uykusuzluk veya aşırı uyuma,
 • Neredeyse her gün yorgunluk ve enerji kaybı hissi,
 • Hemen hemen her gün değersizlik, aşırı suçluluk duyguları,
 • Odaklanma veya karar vermede zorlanma.

DEPRESYON TEDAVİ YÖNTEMLERİ

 • Bireysel Psikoterapi
 • Grup Terapisi
 • Aile Terapisi
 • Bilişsel Terapi
 • Elektrokonvülsif Terapi
 • Fototerapi
 • Psikofarmakoloji

Depresyon tedavisinde amaç:

 • Bireyin olumsuz düşüncelerini, olumluya çevirmek,
 •  Hastanın çarpıtılmış düşünceleri yerine yeni seçenekler bulmasını sağlamak,
 •  Düşünce, duygulanım ve davranış arasında bulunan bağlantıları tanımasını sağlamak,
 • Çarpıtılmış düşünce ve davranış kalıplarının yerine daha gerçeğe uygun yorumlar koymasını sağlamak,
 • Hastanın yaşantılarını çarpıtmasına yol açan yanlış düşüncelerini tanımasını ve değiştirmesini sağlamak olarak sıralanabilir.