COVİD-19 TESTLERİ

1. PCR TESTİ: Doktor muayenesi sonrası, hastada belirti varsa; Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü tarafından gönderilen PCR testi (boğaz-burun sürüntüsü) hastaya uygulanmaktadır. Testler Halk Sağlığı Laboratuvarlarında taranıp, sonuçlar Halk Sağlığı Genel Müdürlüğünce açıklanmaktadır. Testin sonuçlanması zaman aldığından testi yaptıran kişinin izolasyon kurallarına uyarak test sonuçlarını beklemesi gerekmektedir.

2. PCR TESTİ ÖZEL:  PCR testleri alındıktan sonra Halk Sağlığı Laboratuvarlarına sonuç için gönderilmektedir. Fakat test için başvuran hasta sayısının fazla olması, test sonuçlarının açıklanmasının zaman alması gibi durumlar nedeniyle testlerin sonuçlarının çıkması bazen üç günü bulabilmektedir. Bu sebeple PCR testleri kendi özel laboratuvarlarımızda çalışılarak, pandemiyle mücadelenin önemli bir parçası olan enfekte kişinin izole edilmesi açısından süreci hızlandırmaktadır.

3. ANTİKOR TESTİ: Antikor testi uygulamasında çeşitli analiz yöntemleri ile iki parametreye bakılır. Bu parametreler:

  • Kişinin daha önce COVID-19 virüsünü geçirip geçirmediği,
  • Kişinin şuanda COVID-19 virüsü taşıyıp taşımadığıdır.

Antikor testi genelde iki saat içerisinde sonuç vermekte olup, PCR testine göre daha hızlı sonuç alınmaktadır.