ÇOCUKLARDA HEMATÜRİ (İDRARDA KAN GÖRÜLMESİ)

Hematüri idrarda kan hücrelerinin görülmesidir. Hematürisi olan bir çocuk birçok şikâyetle doktora başvurabilir. Bu şikâyetlerin çoğu üriner kaynaklı olabilirken başka hastalıklardan dolayı da olabilir.

Hematüri makroskobik hematüri ve mikroskobik hematüri olmak üzere ikiye ayrılır:

Makroskobik hematüri çıplak gözle bile fark edilebilir; kanlı, pembe kırmızı veya kahverengi idrar vardır. Eğer hematüri ileri seviyedeyse idrar rengi daha da koyulaşır. Eğer kanlı idrar berrak ve taze kırmızı ise bu alt idrar yollarından koyu renkli ve bulanık ise üst idrar yollarından kaynaklanan bir hematüriye işaret eder.

Mikroskobik hematüri ise çıplak gözle görülemeyen ancak laboratuvar incelemesi gerektiren bir durumdur.

ÇOCUKTA HEMATÜRİ NEDENLERİ

 • Üriner sistem enfeksiyonları
 • Bakteriyel enfeksiyonlar
 • Tüberküloz
 • Viral enfeksiyonlar
 • Üriner sistem taşları
 • Üriner sistemin anatomik bozuklukları
 • Polikistik böbrek

ÇOCUĞUMDA BİR RAHATSIZLIK OLDUĞUNU NASIL ANLARIM?

Çocuğunuzda aşağıdaki belirtiler var ise mutlaka ayrıntılı bir tanı ve fiziki muayene için doktora başvurmak gerekir.

 • Karın ağrısı
 • Kasık ağrısı
 • İdrar yaparken yanma ve ağrı
 • İdrar kaçırma
 • Kesik kesik idrar yapma
 • İdrarın rengi

ÇOCUKLARDA HEMATÜRİ TANISINDA KULLANILAN YÖNTEMLER VE TEDAVİ

Çocukta hematüri şüphesi varsa öncelikle dikkatli bir hasta anamnezi alınması gereklidir. Daha sonra fiziki muayene yapılarak tanısal süreç için;

 • Tam kan sayımı
 • Tam idrar tetkiki
 • İdrar kültürü
 • Üre, kreatinin düzeyi
 • 24 saatlik idrarda kalsiyum, protein ve kreatinin ölçümü
 • Üriner USG

Gibi yöntemler kullanılır. Teşhis konulduktan sonra medikal, cerrahi veya diyet tedavileri uygulanır.