ÇOCUKLARDA ASTIM

ÇOCUKLARDA ASTIM

Astım birçok hücre ve hücre bileşeninin rol oynadığı, nefes darlığı, hışıltı solunum, göğüste sıkışma ve/veya öksürük gibi tekrarlayan solunum semptomları ile ortaya çıkan kronik bir hava yolu hastalığıdır.

ASTIM TANISI ERKEN ÇOCUKLUK DÖNEMİNDE KONABİLİR

Erken çocukluk döneminde astım tanısı klinik ve fizik muayene bulguları doğrultusunda konulabilir. Fizik muayenedeki, hışıltının karakterine göre değerlendirildiğinde şu şekilde sınıflama yapılabilir.

Geçici Erken Hışıltı: İlk 3 yaşta ortaya çıkan hışıltı genellikle prematüre bebeklerde ve anne-baba sigara içiciliğine bağlı olarak ortaya çıkar.

Persistan Erken Başlangıçlı Hışıltı: Genellikle akut üst solunum yolları ile ilgili tekrarlayan hışıltı olup beraberinde sıklıkla atopi ve ailede alerjik hastalık hikâyesine rastlanmaz. Semptomlar genellikle okul çağında da devam eder, bazılarında bulgular 12 yaşında da devam etmektedir.

Geç Başlangıçlı Hışıltı: 3 yaş sonrası başlayan bulgular sıklıkla çocukluk ve erişkin çağda da devam eder. Sık tekrarlayan astım atakları, aktivite ile artan öksürük, gece öksürükleri, viral bir hastalık olmadığı halde öksürükler 3 yaşından sonra da devam ediyorsa astım düşünülür.

5 YAŞ ALTI ÇOCUKLARDA RİSK FAKTÖRLERİ

 • Anne babada astım
 • Egzama
 • Alerjen duyarlılığı
 • Soğuk algınlığı olmadan hışıltı
 • Alerjik rinit
 • Besin duyarlılığı

5 YAŞ ALTI ÇOCUKLARDA ASTIMI DÜŞÜNDÜREN BULGULAR

 • Gece veya sabah uyandığından tekrarlayan veya kötüleşen öksürük,
 • Egzersiz, kahkaha, ağlama, sigara dumanı ile tetiklenen öksürük,
 • Egzersiz veya gülme, ağlama sonrası ortaya çıkan zorlu solunum ve nefes darlığı,
 • Yürürken çabuk yorulma,
 • Birinci dereceden akrabalarda astım öyküsü,

MUAYENE, TEŞHİS VE TEDAVİ

Fiziki muayene başlangıçta önemlidir.  Alerjik egzama, ve üst solunum yolları muayenesi, akciğer muayenesi, kardiyovasküler sistem muayenesi, nörolojik muayene, bilinç durumu ile birlikte değerlendirilir. Daha sonra solunum fonksiyon testi, laboratuvar testleri yapılır ve astım atak şiddetleri ölçülür. Astımın şiddeti ve durumuna göre ilaç tedavisi veya oksijen tedavisi planlanır.