ÇOCUKLARDA AKUT BRONŞİOLİT NEDİR?

ÇOCUKLARDA AKUT BRONŞİOLİT NEDİR?

Akut bronşiolit soğuk algınlığı ve grip ile ortaya çıkan viral bir enfeksiyondur. İki yaşından küçük çocuklarda sıklıkla viral etkenlerin neden olduğu; hışıltılı solunum, öksürük, göğüste çekilmeler ve nefes vermede uzama ile karakterize bronşiolitlerin inflamasyonu ile seyreden bir hastalıktır. Akut bronşiolit, süt çocukluğu döneminde alt solunum yolu enfeksiyonunun en sık nedenlerindendir. Anne sütü ile beslenmenin ilk yıldaki bronşiolite bağlı hastaneye yatırılma sıklığını azalttığı gösterilmiştir. Çocuklarda solunum yolu enfeksiyonlarının en sık nedeni virüslerdir. Viral solunum yolu enfeksiyonları tüm yaş gruplarını etkilese de sıklıkla iki yaş altı çocuklarda epidemilere yol açar.

ÇOCUKLARDA AKUT BRONŞİOLİT NASIL ORTAYA ÇIKAR VE BELİRTİLERİ NELERDİR?

Hastalık tipik olarak üst solunum yolu semptomları ile başlar, yaklaşık üç gün sonra alt solunum yolu belirtileri ve semptomları görülür, bu da üç ile beşinci günlerde zirve yapar ve daha sonra yavaş yavaş düzelir. Alt solunum yolu etkilendiğinde hastada görülen belirtiler;

 • Öksürük,
 • Hırıldama,
 • Hızlı nefes alma,
 • Nefes darlığı,
 • Artan solunum çabası
 • Soğuk algınlığı bulguları (burun akıntısı),
 • Apne
 • Beslenme zorluğu
 • Huzursuzluk
 • Aşırı uyuklama

Özellikle iki aydan küçük çocuklarda apne tek başına ilk başvuru şikâyeti veya bulgusu olarak gözlemlenebilir. Konjonktivit, otit ve farenjit bazı hastalara eşlik edebilir.

ÇOCUKLARDA AKUT BRONŞİOLİT TANI YÖNTEMLERİ

Bronşiolit tanısı klinik olarak konulur. Bronşiolit tipik olarak 2 yaşından küçük hastalarda değişken derecede solunum sıkıntısına ilerleyen iki ile üç günlük ateş, öksürük gibi bulgular ile başlar. Bronşiolit tanısı koymak için göğüs radyografileri ve laboratuvar çalışmaları gerekli değildir ve rutin olarak önerilmemektedir. Fakat tipik bronşiolit vakalarında tanı yöntemleri şu şekilde sıralanabilir:

 • Akciğer grafisi
 • Nazofarengeal sürüntü
 • Tam kan sayımı
 • Kan gazI
 • Bakteri kültürler

ÇOCUKLARDA AKUT BRONŞİOLİT TEDAVİ YÖNTEMLER

Bronşiolit, kendini sınırlayan bir hastalıktır. Çoğu çocuk hastalığı hafif geçirir ve evde destekleyici bakım ile tedavi edilebilir. Akut bronşiolit tedavisinde temel amaç, çocuğun yeterli hidrasyon ve oksijenizasyonunun sağlanmasıdır. Bebeklerde oksijen satürasyonu yakından izlenmeli, hava açlığı olan çocuklarda beklenmeksizin nemli oksijen desteği sağlanmalıdır.

Bronşiolit tanısı alan çocukların çoğu evde, ailelerinin beslenmesine dikkat etmesi ve solunum durumunun dikkatli gözlemiyle izlenebilir. Daha öncesinde sağlıklı olan orta derecede bronşiolitli bebekler bakım veren kişi ve kişilerin de özellikleri göz önüne alınarak ayaktan takip edilebilir. Hastalık başlangıcından sonraki ilk günlerde tablo ağırlaşabileceğinden tekrarlayan muayene ve değerlendirme önemlidir. Uygun tedavi verildikten sonraki sık aralıklı takiplerde hastalık derecesinde azalma kaydedilirse evde tedavisi devam edilebilir. Ağır bronşiolitli hastalar mutlak suretle hastanede yatırılarak tedavi edilmelidir. Hastaneye yatırılmalarında temel amaç; riskli çocuklarda çocuğun hidrasyon ve oksijenizasyonunun garanti altına alınmaya çalışılmasıdır.