AKCİĞER KANSERİ NEDİR?

AKCİĞER KANSERİ NEDİR?

Akciğerin temel ve en önemli görevi oksijeni kana vermek ve kan içindeki karbondioksiti kandan atmaktır. Akciğerlerdeki doku ve hücrelerin çoğalması ve çoğaldığı ortamdaki dokulara yayılıp hasar vermesi kanseri oluşturur.

Akciğer kanseri tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de en sık görülen ve ölüme neden olan kanserler arasındadır. Kansere bağlı ölümler, tüm ölüm nedenleri arasında iskemik kalp hastalıklarından sonra ikinci sırada olup, akciğer kanseri bu ölümlerin yaklaşık %20 civarını oluşturmaktadır.

Akciğer kanseri oranları ve eğilimleri, tarihsel sigara içme alışkanlıklarındaki farklılıklar nedeniyle cinsiyet, yaş, ırk/etnik köken, sosyoekonomik durum ve coğrafyaya göre önemli ölçüde değişiklik göstermektedir.

AKCİĞER KANSERİ RİSK FAKTÖRLERİ NELERDİR?

Akciğer kanserinin kökeni; sigara, hava kirliliği, radyasyon, geçirilmiş akciğer hastalığına bağlı sekel lezyonlar, diyet, viral enfeksiyonlar, genetik ve immünolojik faktörler gibi çok sayıda faktör rol oynar.

Sigara, akciğer kanserinin sorumlu başlıca faktördür. Akciğer kanseri hastalarının yaklaşık %90’ı sigara kullanmaktadır. Akciğer kanseri görülme riski sigara kullananlarda 24-36 kat daha fazladır.

AKCİĞER KANSERİ BELİRTİLERİ NELERDİR?

 • Giderek Kötüleşen Öksürük
 • Kanlı Balgam
 • Baş Ağrısı
 • Kilo Kaybı
 • Nefes Darlığı
 • Hırıltılı Nefes Alma
 • Göğüs Ağrısı
 • Boğazda Takılma Hissi
 • Boğuk Ses
 • Hemoptizi (Bronşlarda tümör tutulumu)
 • Kemik Ağrısı
 • Halsizlik
 • Yorgunluk
 • Ateş

YAYGIN TANI YÖNTEMLERİ

 • Akciğer Grafisi
 • Bilgisayarlı Tomografi (BT)
 • Manyetik Rezonans (MR) Görüntüleme
 • Ultrasonografi (USG)
 • Pozitron Emisyon Tomografisi (PET)
 • Laboratuar Testleri

TEDAVİ YÖNTEMLERİ

Akciğer kanserinin sınıflandırılması tedaviyi belirlemede önemlidir.

Akciğer kanserinin türü, evresi ve hastanın genel sağlık durumu gibi faktörlere bağlı olarak farklılık gösterir.

Hastalığın tedavisi, immünoterapi, radyoterapi, kemoterapi ve cerrahi yöntemlerin tek başına ya da birlikte uygulanması şeklinde düzenlenir.