AKCİĞER KANSERİ BELİRTİLERİ VE TEDAVİSİ

Dünya genelinde 2018 yılında akciğer kanseri tanısı alan hasta sayısını 3 milyona yaklaştığını, aynı yıl 1 milyon 76 bin kişinin yaşamını yitirdiğini belirten uzmanlar, Akciğer kanserinin, Türkiye’de en çok erkeklerde görülmesine rağmen, kadın kanserleri arasında da hızla arttığını vurguladılar.

Aktif sigara içicisi olmak kadar, pasif sigara içiciliği de akciğer kanserinin ortaya çıkmasındaki en önemli nedenlerdir. Ayrıca günümüzde sigara dışında çevresel ve mesleki etkenler, hava kirliliği de önemli risk faktörleri arasındadır.

Akciğer Kanseri Nedir?

Akciğer kanseri, akciğer dokusunda kontrolsüz ve anormal çoğalan değişmiş hücre grupları ile oluşan kötü huylu tümörlerdir.

Tüm dünyada en çok görülen kanserler arasında yer almakta ve kanserden ölümlerde hem erkeklerde hem de kadınlarda ilk sırayı almaktadır.

Akciğer Kanseri Çeşitleri Nelerdir?

Küçük Hücreli ve Küçük Hücreli Dışı olmak üzere 2 ana gruba ayrılır. Bu iki grubun tedavi yaklaşımları birbirinden tamamen ayrıdır.

Küçük Hücreli Akciğer Kanseri çok daha agresif seyreden ve hızlı yayılan akciger kanseri türüdür. Temel olarak tedavisinde kemoterapi primer yeri almaktadır.

Küçük Hücreli Dışı Akciğer Kanseri ise farklı alt tipleri ile birlikte tespit edildiği evreye göre tedavi seçenekleri belirlenen akciğer kanseri türüdür.

Erken evrelerde cerrahi tedavi hastalıksız sağ kalımı yüksek oranlarda sağlayabilmekte, evre ilerledikçe tedaviye kemoterapi, radyoterapi ve gerektiğinde immünoterapiler ilave edilerek etkinlik arttırılmaya çalışılmaktadır.

Akciğer Kanserinin Nedenleri Nelerdir?

Aktif sigara içicisi olmak kadar, pasif sigara içiciliği de akciğer kanserinin ortaya çıkmasındaki en önemli nedenlerdir. Ayrıca günümüzde sigara dışında çevresel ve mesleki etkenler de önemli risk faktörleri arasında yer almaktadır.

 • Sigara İçmek
 • Pasif Sigara Maruziyeti
 • Genetik Faktörler
 • Yaş
 • Aile Hikayesi
 • Metaller “Arsenik(As) – Krom(Sn) – Nikel(Ni)”
 • Egzoz gazı,
 • Asbest “Elyaf yapısındaki silikat mineralleridir”
 • Silika “Maden, kil, çimento ve kömür ocaklarında maruz kalınan silisyum dioksit tozlarıdır”

Sigaraya bağlı ve sigaraya bağlı olmayan akciğer kanseri birbirinden farklılık gösterir. Hava kirliliği, kömür ateşi, radon gazı, asbest gibi çevresel etkiler de akciğer kanserine neden olabilmektedir. O yüzden sadece sigara içenler akciğer kanseri olur gibi net bir kanıdan hareket edip olası belirtileri görmezden gelmemek gerektir.

Akciğer Kanserinin Belirtileri Nelerdir?

Akciğer kanserinin en genel belirtisi inatçı ve geçmeyen öksürüktür ve sigara gibi nedenlerden dolayı olduğu düşünülüp hafife alınmamalıdır.

 • Öksürük 3 haftadan fazla sürüyorsa,
 • Öksürüğün şeklinde bir değişiklik olduysa,
 • Öksürükle birlikte kanlı balgam geliyorsa

akciğer kanseri belirtisi olabileceği mutlaka öngörülmeli ve derhal bir uzmana başvurulmalıdır.

Ayrıca,

 • Nefes darlığı,
 • Hırıltılı solunum,
 • İştah kaybı,
 • Kilo kaybı,
 • Ateş,
 • Ses kısıklığı,
 • Göğüs ağrısı,
 • Yüz ve boyunda şişme,
 • Omuz ve kol ağrısı,
 • Sırt ağrısı,
 • Yutma güçlüğü,
 • Baş ve kemik ağrısı,
 • Yorgunluk ve halsizlik

de akciğer kanseri belirtileri arasında sayılır. Bu belirtiler bir çok hastalıkta görülebildiği için ihmal edilebilmektedir.

Akciğer kanseri, sıklıkla kemik, karaciğer, beyin ve böbrek üstü bezlerinde hızlı yayılım gösterebildiği için erken tanı çok önemlidir.

Akciğer Kanserinin Metastaz Yaptığı Yerler

 • Kemik
 • Karaciğer
 • Böbreküstü Bezi
 • Beyin
 • Karşı akciğer

Akciğer kanserinin belirtileri oldukça sinsi olabilir.  Hastaların ortalama dörtte birinde kanser, hiçbir belirti vermeden oluşabilir, çoğu kişi kanser olduğunu başka sebeplerle akciğer röntgeni çektirdiğinde öğrenebilir, bu nedenle rutin kontroller çok önemlidir.

Akciğer Kanserinde Erken Tanı İle Kanser Önlenebilir mi?

Akciğer kanserinde belirtilerin oluşumu birkaç yıl sürebilir ve bazen de hiç belirti vermeden sinsice ilerleyebilir, bu yüzden tarama programları içinde değerlendirilemeyen bir kanser türüdür.

Akciğer Kanserinin Erken Tanı ve Tedavisi için ne sıklıkta kontrol yaptırılmalı?

Sigara İÇMEYENLER için Kontrol Sıklığı

Ailesinde kanser öyküsü olsun olmasın, sigara kullanmayan ve herhangi bir şikayeti olmayan 40 yaş üstü herkesin yılda bir kez rutin kontrolden geçmesi erken teşhis için oldukça önemlidir.

Kontroller esnasında hastaya çekilen akciğer grafisi, akciğerlerde şüpheli lezyon olup olmadığı konusunda bilgi verecektir.

Kontroller için Göğüs Hastalıkları ya da Göğüs Cerrahisi hekimlerinden randevu alınabilir. Randevu almak için tıklayınız.

Sigara İÇENLER  için Kontrol Sıklığı

Sigara kullanan ve herhangi bir şikayeti olmayan 40 yaş üstü herkesin yılda bir kez rutin kontrolden geçmesi erken teşhis için oldukça önemlidir.

Kontroller esnasında hastaya çekilen düşük doz akciğer tomografisi ( toraks BT= Chest CT CT) , yüksek riskli grupta yer alan bireylerde erken evre lezyonların tespit edilmesinde oldukça önemlidir.

Kontroller için Göğüs Hastalıkları ya da Göğüs Cerrahisi hekimlerinden randevu alınabilir.